Детски години

Васил Иванов Кунчев е роден на 18 юли (6 юли стар стил) 1837 г. във възрожденско Карлово. Второ дете е в семейството на Иван Кунчев Иванов и Гина Василева Караиванова, той въплъщава семейният буен дух и предприемчивост, характерни както за рода на баща му/Въльовци/, така и на мйка му/Караивановци/. Има двама братя — Христо и Петър — и две сестри — Яна и Марийка. Подобно на Левски и двамата му братя се включват в революционните борби. Христо участва във Втората българска легия във Белград, а Петър е сред четниците на Христо Ботев, които успяват да избегнат смъртта и по късно участва в Освободителната война в боевете при Шипка.
През 1845г. Левски постъпва в карловското килийно училище, а на следващата година се премества във взаимното училище, където оства 2 години. През 1851 г. баща му умира и тримата братя остават да се грижат за семейството. Васил е на 14 и започва да учи абаджилък.
През 1852г. Левски става помощник на вуйчо си Василии - монах и таксидион на Хилендарския манастир. От 1855 г. е послушник при вуйчо си Василий, таксидиот на Хилендарския манастир в Карлово и Стара Загора. Учи две години в класно училище в Стара Загора и изкарва едногодишен курс за подготовка на свещеници в Пловдивското класно епархийско училище „ Св. Св. Кирил и Методий“, основано от Найден Геров през 1850 година.