Отдавна ли си моме калугерица
От достигнали до нас сведения това е песената която Апостола е обичал най-много.

Юнаци, лека нощ!
Химн на загиналите за свободата